תמונות

הדרישה שלו לא תעבור. זלינגר (צילום: דורון ראובני)