תמונות

רשימת אסירים שאמורים להשתחרר בעסקת שליט צילום: טלוויזיה חמאס