תמונות

קורל ורומי בבריכה, המירוץ למיליון צילום: לין ממרן