תמונות

ויתר על הצעות גבוהות יותר כדי לעבור לספרד (צילום: דני מרון)