תמונות

אלישע וגדיר מחוייכים. יש להם סיבה טובה (עמית מצפה)