תמונות

מוטי איווניר. יתרשם מרפאל ז'טאי (צילום: יוסי שקל)