תמונות

עם רק דרדסית אחת בכפר, היה צפוי שזה יקרה צילום: דין סימון