תמונות

ייכנס לנעליו של דויד ז'ינולה? זלאטן (gettyimages)