תמונות

פרשת המסמך - אל"מ במי"ל סיבוני הוא המדליף צילום: