תמונות

ידין עם גוטמן. בהפועל רוצים לראות אותו ממשיך