תמונות

הרוש. בית"ר זו כבר היסטוריה (צילום: דני מרון)