תמונות

דורה. "ראויים למקום בין 4 הראשונות (ניר בוקסנבאום)