תמונות

שתי תוצאות טובות והדרך סלולה. ניס (אלן שיבר)