תמונות

עמותת האדומים צריכה לאשר את המעבר לאיצטדיון החדש