תמונות

העלאה, עוד לפני שהגיע. זלאטן (gettyimages)