תמונות

"לא לקחתי את המינוי כמובן מאליו". גודס (אלן שיבר)