תמונות

פזם-זוג חיילים במדרגות נעות רכבת ברקע לשימוש פז"ם בלבד צילום: עודד קרני