תמונות

שכטר וזהבי. בקרבות משפטיים עם הפועל (מור שאולי)