תמונות

בן שושן העייף מול ההגנה של ק&"ש (יניב גונן)