תמונות

אלי טביב. מקווה להשלים את רישומו (משה חרמון)