תמונות

טל בנין ורן בן שמעון מכוונים על הקווים (יניב גונן)