תמונות

לנדסברג מאוכזב. 32 נקודות שלו לא הספיקו לירוקים (מור שאולי)