תמונות

ג'קטים ב"ראמפאג'" בכיכר המדינה צילום: עינת ויינבוים