תמונות

פז"ם-חיילת מחזיקה גז מדמיע לשימוש פז"ם בלבד צילום: עודד קרני