תמונות

אבירם ברוכיאן ואייבינדר. יפתחו בהרכב (גיא בן זיו)