תמונות

כרגע, הכאבים חזקים מדי. חיימוב (אנצ'ו גוש - ג'יני)