תמונות

טקס הענקת מלגות לזכר סטלמך ז&"ל בשנה שעברה (תומר גבאי)