תמונות

הפועל תטען כי אין לה אחריות על אוהד אחד (אלן שיבר)