תמונות

עטר ושחקני בית&"ר. עוד ייצאו מהעונה הזו עם תואר (שי לוי)