תמונות

איבדו את הפסגה. בן חיים ואלברמן עצבניים (אלן שיבר)