תמונות

עם חברו הטוב ווייד. התאכזב לא לשחק (getty)