תמונות

משחק איום ונורא, לפחות הוא היה בסדר. אניימה (gettyimages)