תמונות

האירנים והפלסטינים, קבינט של האסירים המשוחררים צילום: הטלוויזיה האירנית