תמונות

המברק על כיבוש שארם א-שייח במבצע קדש צילום: ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון