תמונות

עמנואלה02_ לוח בטון מגנטי של קולקטי צילום: הגר דופלט