תמונות

גם כרמלו הרגיש את נחת זרועו. סטיבנסון (gettyimages)