תמונות

שניהם בדרך החוצה. מאטוביץ' וקריאף (אנצ'ו גוש - סוכנות ג'יני)