תמונות

רמת חובב צילום: נאות חובב, פארק אקו-תעשייתי בנגב יח"צ