תמונות

עכשיו זה יקרה? דמארי כבר היה קרוב לחיפה בעבר (getty)