תמונות

e.t. go home - אוהדי הפועל במחאה נגד טביב (משה חרמון)