תמונות

אביב גפן, מעריצה, רוק עצמאות צילום: דרור נחום