תמונות

מוחמד גדיר באימון. זוכה לעדנה מחודשת (משה חרמון)