תמונות

פיגוע דקירה בברכבת הקלה ברח' יקותיאל אדם בירושלים צילום: עד ראייה