תמונות

גיבורי הקרב: סגן אלקלעי, סגן לומס, סגן חוג'ה, סמ"ר מקונן וסגן קידר צילום: שלום רופאייזן