תמונות

"שום פשע, מחריד ככל שיהיה, לא מצדיק פשע נוסף"