תמונות

כדיר, הדליק נרות בבית החולים (רועי גלדסטון)