תמונות

חנן יובל,ירדנה ארזי,אפרים שמיר עם אף אוזן גרון - ליל חניה