תמונות

ישיג ניצחון שלישי רצוף? פדרוסה (gettyimages)