תמונות

הוכיחו הרבה אופי. שחקני ב"ש חוגגים (צילום: אלן שיבר)