תמונות

אוטובוס בני יהודה מגיע לקרית אליעזר (עמית מצפה)